Tříkrálová sbírka 2021

06.01.2021 10:24

Tříkrálová sbírka? Tradičně a přece jinak!

Letošní Tříkrálová sbírka je v mnoha ohledech jiná a přinesla několik novinek.Tou asi největší je, že při vyhlášeném pátém stupni protiepidemického systému (PES) nebudoumoci do domácností chodit tříkráloví koledníci. V této situaci si můžete tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně. Jakým způsobem tedy budete moci podpořit dobrou věc?
• osobně přispěním do kasičky ve Farní charitě Chrudim, Školní náměstí 56, Chrudimv pracovních dnech mezi 8 až 15 hod.
• elektronicky na www.trikralovasbirka.cz (až do 30. 4. 2021). Zde zadejte názevVašeho města či obce, uveďte PSČ, nebo vyberte z možností CHRUDIM FCH.
Pokud necháte pole prázdné, Váš dar se rozdělí mezi všechny charity.Sbírkový účet je 66008822/0800.
• bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800. Pro přímou podporu Farní charity Chrudim uveďte variabilní symbol 77705008.
Pokud necháte pole prázdné, Váš dar se rozdělí mezi všechny charity.
• formou dárcovské SMS zprávy (až do 30. 4. 2021). Tu ze svého mobilního telefonu odešlete ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777.
Váš dar se rozdělí mezi všechny charity.
• elektronicky na portálu DARUJME.CZ na www.darujme.cz/projekt/446 (až do 30. 4. 2021).Váš dar se rozdělí mezi všechny charity.
Pomozte s návštěvou ONLINE koledy také svým rodičům a prarodičům.
 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz