Upozornění všem občanům obce - volby do zastupitelstva obce Mladoňovice

29.06.2018 17:10

Důležité upozornění všem občanům obce !!!

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do zastupitelstev obcí.

Prosíme všechny občany, kteří chtějí pracovat pro naši obec a měli by zájem o kandidaturu do zastupitelstva,

aby se do 16. července 2018 (prostřednictvím současných zastupitelů obce) přihlásili a zapsali se na kandidátní listinu. 

Do konce července proběhne kontrola údajů, podpisová akce a registrace kandidátů.

Veškeré informace je možné získat na t.č. 605 484 333 nebo na MěÚ Chrudim na t.č 469657203 (paní Doležalová, paní Petrusová). 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz