Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

01.03.2023 14:11

Seznam rozdělený dle obcí a měst(1).xlsx (785593)

Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022.pdf (775914)

Vyvěšeno dne: 1.3.2023

Sejmuto dne: 16.3.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz