Určení sčítání zvěře v roce 2021

04.02.2021 10:30

Scitani_zvere_2021.pdf (199762)

Vyvěšeno dne : 4.2.2021

Sejmuto dne 19.2.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz