Určení termínů sčítání zvěře v roce 2023

30.01.2023 09:37

Scitani_zvere_2023.pdf (434163)

Vyvěšeno dne: 30.1.2023

Sejmuto dne: 15.2.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz