Usnesení zastupitelstva obce Mladoňovice č. 7/23 ze dne 6.11.2023

13.11.2023 17:36

usnesení zastupitelstva 7-23.pdf (773924)

Vyvěšeno dne: 13.11.2023

Sejmuto dne: 28.11.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz