Usnesení zastupitelstva obce Mladoňovice č.9/22 ze dne 12.12.2022

21.12.2022 16:56

Usnesení č.9 - 2022.pdf (402493)

Vyvěšeno dne: 21.12.2022

Sejmuto dne: 5.1.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz