Usnesení č.6/23 ze zasedání zastupitelstva obce Mladoňovice, konaného dne 2.10.2023 od 18:00 hodin

09.10.2023 17:33

usnesení zastupitelstva 6-23.pdf (326447)

Vyvěšeno dne: 9.10.2023

Sejmuto dne: 24.10.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz