Vakcinace proti vzteklině - v pátek 8. května 2015

06.05.2015 14:21

Vakcinace proti vzteklině05052015_00000.pdf

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz