Vakcinace proti vzteklině - v pátek 8. května 2015

06.05.2015 14:21

Vakcinace proti vzteklině05052015_00000.pdf

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz