Vakcinace proti vzteklině - v sobotu 5. května 2018

23.04.2018 11:41

Začátek objízdné trasy Čejkovice aut. zastávka           13.00 – 13.20

Očkování psů Mladoňovice.doc

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz