VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023

12.04.2023 10:50

2800_2300629746_00.pdf (80927)

00602966_dne_0515_2300628782.pdf (66989)

Vyvěšeno dne: 13.4.2023

Sejmuto dne: 16.5.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz