Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

21.04.2020 10:53

00602966_dne_0515_2000816180.pdf (85199)

Vyvěšeno dne: 24.4.2020

Sejmuto dne: 28.5.2020

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz