VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zpřístupnění k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2022

25.04.2022 14:17

00602966_dne_0515_2200777625.pdf (69709)

Vyvěšeno dne: 25.4.2022

Sejmuto dne: 27.5.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz