Veřejná vyhláška - OOP- komunikace Vršov - Seč - objízdná trasa

24.09.2021 10:44

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - objížďka.pdf (4724322)

Vyvěšeno dne: 24.9.2021

Sejmuto dne: 9.10.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz