VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - dopravní omezení na silnici II/340 u zastávky v Petříkovicích

08.04.2024 15:42

2024-025899.pdf (281466)

Vyvěšeno dne: 8.4.2024

Sejmuto dne: 23.4.2024

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz