Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní omezení Pohled

11.03.2024 10:44

2024-018728.pdf (1078027)

Vyvěšeno dne: 11.3.2024

Sejmuto dne: 26.3.2024

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz