VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Prodloužení termínu uzavírky Seč - Ústupky

01.10.2022 09:48

2022-075186.pdf (1102010)

Vyvěšeno dne: 1.10.2022

Sejmuto dne: 17.10.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz