Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka II/343 Seč - Vršov

30.03.2022 13:52

2022-022505.pdf (1732371)

Vyvěšeno dne: 30.3.2022

Sejmuto dne: 15.4.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz