Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka - Seč - Ústupky

28.07.2022 11:33

2022-059207.pdf (1026495)

Vyvěšeno dne: 28.7.2022

Sejmuto dne: 14.8.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz