Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice III/3403 v místní části Rtenín

03.09.2019 10:02

2019-056454.pdf (917343)

Vyvěšeno dne: 3.9.2019

Sejmuto dne: 19.9.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz