VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE II/343 Seč - Vršov

29.03.2023 16:55

2023-025322.pdf (131946)

Vyvěšeno dne: 29.3.2023

Sejmuto dne: 15.4.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz