VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

16.12.2019 16:18

2019-055930.pdf (493515)

Vyvěšeno: 16.12.2019

Sejmuto 16.1.2020

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz