Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - dopravní značení Rtenín

11.11.2019 10:46

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy.pdf (5 MB)

Vyvěšeno: 11.11.2019

Sejmuto: 11.12.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz