Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - omezení nosnosti mostek Mladoňovice

15.10.2019 15:06

2019-055930.pdf (465318)

Vyvěšeno: 15.10.2019

Sejmuto: 15.11.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz