Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

09.02.2022 09:59

priloha_995691308_0_MZE-70004_2021-15121.pdf (412587)

Vyvěšeno dne: 9.2.2022

Sejmuto dne: 25.2.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz