Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o KPÚ Pohled

22.02.2016 18:32

Veřejná vyhláška - zahájení KPÚ Pohled22022016_00000.pdf

V\yvěšeno: 22.2.2016

Sejmuto: 5.4.2016

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz