Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - rekonstrukce silnice Zbyhněvice - Pohled

24.11.2021 09:35

2021-053019.pdf (237976)

Vyvěšeno dne: 24.11.2021

Sejmuto dne: 10.12.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz