VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

04.12.2019 10:50

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.pdf (1502540)

Vyvěšeno: 4.12.2019

Sejmuto 20.12.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz