Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce komunikace Zbyhněvice - Pohled

08.02.2022 14:43

2021-053019-1.pdf (279447)

Vyvěšeno dne: 8.2.2022

Sejmuto dne: 24.2.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz