Veřejná vyhláška - úplná uzavírka Petříkovice

20.08.2021 10:59

2021-046178-1.pdf (1319211)

Vyvěšeno dne: 20.8.2021

Sejmuto dne: 5.9.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz