Veřejná vyhláška - Výzva - Opatření obecné povahy - Kormorán Velký

28.07.2022 11:21

OOPPce_kraj_navrh_kormoran_59268.pdf (296458)

Vyvěšeno dne: 28.7.2022

Sejmuto dne: 14.8.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz