Veřejná vyhláška - Výzva - Opatření obecné povahy - Kormorán Velký

22.08.2022 11:04

OOPPce_kraj_navrh_kormoran_Final_64866LP.pdf (830249)

Vyvěšeno dne: 22.8.2022

Sejmuto dne: 6.9.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz