Veřejnoprávní smlouva na zajištění sociálně-právní ochrany dětí

27.04.2016 17:45

Veřejnoprávní smlouva o právní ochraně dětí.27042016_00000.pdf

Vyvěšeno: 27.4.2014

Sejmuto: 2.6.2016

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz