Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka Rabštejn

04.08.2023 09:25

2023-061683.pdf (466920)

Vyvěšeno dne: 4.8.2023

Sejmuto dne: 19.8.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz