Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

04.02.2021 10:44

výroční zpráva 106-2020.pdf (479903)

vyvěšeno dne: 4.2.2021

sejmuto dne: 20.2.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz