Výroční zpráva obce Mladoňovice dle zákona č.106/1999

21.02.2022 10:12

Výroční zpráva obce Mladoňovice za rok 2021.docx (14348)

Vyvěšeno dne: 21.2.2022

Sejmuto dne: 8.3.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz