Výroční zpráva obce Mladoňovice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

07.02.2018 11:33

Výroční zpráva obce Mladoňovice za rok 2017.pdf

Vyvěšeno: 7.2.2018

Sejmuto: 9.4.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz