Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

26.02.2024 19:22

Výroční zpráva obce Mladoňovice za rok 2023.docx (14389)

Vyvěšeno dne: 26.2.2024

Sejmuto dne: 13.3.2024

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz