Vyrozumění o místu a datu školení zapisovatele, předsedy a místopředsedy OVK

05.09.2022 14:22

oznámení o místu a datu školení členů OVK.pdf (677691)

Vyvěšeno dne: 5.9.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz