VÝZVA Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

22.08.2022 11:05

výzva (1).doc (17408)

Informace pro veřejnost (1).doc (23040)

Seznam rozdělený dle obcí a měst.xlsx (791082)

Vyvěšeno dne: 22.8.2022

Sejmuto dne: 6.9.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz