Z nefunkční trafostanice bude andělská kaplička se zvonicí

01.07.2014 10:44

článek k nahlédnutí zde

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz