Z nefunkční trafostanice bude andělská kaplička se zvonicí

01.07.2014 10:44

článek k nahlédnutí zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz