Záměr obce Mladoňovice - bezúplatný převod pozemku 567/24 v k.ú. Petříkovice u Mladoňovic

29.06.2020 17:40

Záměr bezúplatný převod pozemek 567/24.doc (391168)

Vyvěšeno dne: 29.6.2020

Sejmuto dne: 15.7.2020

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz