Záměr obce Mladoňovice - pacht pozemků

03.07.2023 14:32

Záměr - pacht pozemků.pdf (1332368)

Vyvěšeno dne: 3.7.2023

Sejmuto dne: 19.7.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz