záměr obce Mladoňovice - pronájem 20 m2 v k.ú. Čejkovice u Mladoňovic

07.04.2021 18:23

Záměr 96-4 kú Čejkovice.pdf (861240)

Vyvěšeno dne: 7.4.2021

Sejmuto dne: 23.4.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz