Záměr obce Mladoňovice - pronájem části pozemku 215/2 v KÚ Čejkovice u Mladoňovic

06.05.2019 15:55

Záměr pronájem pozemku - J.Sedláček.doc (1118720)

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz