Záměr obce - prodej části pozemku

05.01.2016 10:49

Záměr obce - prodej části pozemku05012016_00000.pdf

Vyvěšeno: 5.1.2016

Sejmuto: 29.1.2016

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz