Záměr obce - prodej části pozemku

05.01.2016 10:49

Záměr obce - prodej části pozemku05012016_00000.pdf

Vyvěšeno: 5.1.2016

Sejmuto: 29.1.2016

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz