Záměr obce - prodej části pozemků Deblov

01.03.2016 13:09

 Záměr obce - nový - Deblov 201601032016_00000.pdf

Vyvěšeno: 1.3.2016

Sejmuto: 5.4.2016

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz