Záměr obce - prodej části pozemku - Rtenín b

08.10.2018 14:54

Záměr obce - prodej části pozemiku - b08102018_00000.pdf

Vyvěšeno: 8.10.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz