Záměr obce - prodej části pozemku

03.01.2017 11:55

Záměr obce - prodej části pozemku03012017_00000.pdf

Vyvěšeno: 3.1.2017

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz