Záměr obce - prodej části pozemku

03.07.2017 17:24

Záměr obce - prodej části pozemku03072017_00000.pdf

Vyvěšeno: 3.7.2017

Sejmuto: 4.9.2017

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz